By Lucie Janotova & Eva Jasanovska

Manuál pro otevření fitness center

Všichni se v tom ztrácíme, tak tady návod:-)

Zítra nám otevírají fitka! hurá… jak to ale je, co můžeme a co ne? tady je (snad jasný) přehled. tak hurá do toho..

 1. Ve fitness centru 1 cvičící osoba na 10 m²

Maximální kapacita fitness centra je 10 m²pro jednu cvičící osobu. „Pokud má například fitness centrum 150 m²cvičební plochy, což jsou sály pro skupinová cvičení, prostor posilovny nebo kardio zóny, může v něm být v jednu dobu maximálně 15 osob. Odstupy mezi jednotlivými osobami v prostoru fitness centra by měly být nejméně 2 metry,“ vysvětluje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

 1. Osobní tréninky bez fyzického kontaktu

Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se ale nedoporučuje. 

 1. Skupinové lekce do 8 osob

Skupinové lekce jsou povoleny s maximální kapacitou do 8 klientů, plus 1 instruktor či trenér. „V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu, jako je jóga, pilates, spinning…, je třeba označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry. Případně doporučujeme i více pro větší možnost pohybu na jednom místě, zejména u dynamičtějších stylů cvičení. U spinningu a podobných aktivit zredukujte počet kol na 8 – třeba označením, která kola se mohou používat a která ne, při větším množství kol můžete mít 2 sady kol označených barevně, které se používají střídavě, což je nezbytné pro správnou dezinfekci,“ doporučuje Jana Havrdová.

 

 1. Pečlivá dezinfekce pomůcek a doporučení vlastních

Každý klient má své cvičební místo a pomůcky sám pro sebe, nedochází k výměně míst ani výměně pomůcek mezi jednotlivými cvičícími. Je vhodné upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení. Zvažte možnost používání drobných cvičebních pomůcek po dobu zpřísněných opatření tak, aby jejich pravidelná dezinfekce prakticky nekomplikovala provoz ve cvičebních prostorách. Raději doporučujeme takové pomůcky dočasně nepoužívat.

 

 1. Prodlužte pauzy mezi lekcemi kvůli dezinfekci

Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi lekcemi mohl proběhout úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. „Doporučujeme tedy minimálně 15minutové pauzy mezi lekcemi, klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid, a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci,“ radí Jana Havrdová.

 

 1. Dezinfekce před i po cvičení

Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor). Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem je třeba použít dezinfekci. Dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti procházejí – pravidelný úklid a dezinfekce. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat jej s pravidelným větráním. Je vhodné také vyčlenit speciální odpadkové koše pro toxický odpad, jako jsou ústenky nebo roušky.

 1. Cvičení jen s rouškou

Vstup do fitness centra a pohyb v něm bude možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Personál fitness centra (recepce, trenéři, instruktoři) musí rovněž používat ochranné roušky.

 

 

 1. Šatny a sprchy ne, toalety ano

Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování. Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.

 

 1. Upřednostňují se bezkontaktní platby.

 

 1. Nápoje a potravinové doplňky ano, ale jen balené

Je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků.

 

+ Doporučený krizový plán pro fitness centra

Pro případ vytrasování nakažené osoby v prostoru fitness centra doporučujeme rozdělení personálu do minimálně dvou nezávislých týmů, které se nebudou potkávat. Pokud by jeden z týmů musel do karantény, je další tým připraven nastoupit, a to po kompletní dezinfekci prostor fitness centra.

 

Manuál pro cvičící:

 1. Přijďte do fitness centra již převlečeni do sportovního oblečení. Jen se zde přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.
 2. Nezapomeňte, že při pobytu v centru musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
 3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.
 4. Za cvičení plaťte kartou.
 5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si můžete zakoupit v balené podobě.
 6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky a umístěte ji dle instrukcí personálu.
 8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.
 9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí.
 10. Při použití toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou prostory volné, aby nedocházelo k přítomnosti více osob ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
 11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

 

 

EVA
JASANOVSKÁ

zakladatelka Bobovibe
Zdroje: www.komorafitness.cz

Vydáno: 26.4.2020 | Všechny články autoraMůže se vám také líbit:

 • fitness kosmetika Pokud jste na tom stejně jako já, nemáte zrovna času na rozdávání. Možná i to je jedním z důvodů, že tašku do fitka vozím neustále v autě. Mám ji totiž k dispozici, kdykoliv najdu chvilku na to, abych se šla[číst více]
 •   BALMAIN Modelky: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer Fotografoval: Steven Klein GUCCI Modelky a modelové: Polina Oganicheva, Peyton Knight, Elizabeth Moore, Nicole Atieno, Mia Gruenwald, Anka Kurydina, Viola Podkopaeva, Jacob Hugo Goldhoorn, Timothy Dibble, Arnis Cievala a Anton Tofgart[číst více]
 • Poměrně nenáročná i rychlá příprava a spousta živin prospěšných pro tělo. Fermentace se v posledních letech vrací zpátky na výsluní a vzhledem k pozitivům, která přináší, se vůbec není čemu divit! Mezi nejčastěji kvašené potraviny u nás sice patří tradiční zelí nebo[číst více]

 Wishlist