By Lucie Janotova & Eva Jasanovska

BIO – jak se vyznat a kupovat správně

Vyznejte se ve správném označení biopotravin!


Farmářský, přírodní nebo třeba domácí. Na obalech výrobků se můžete setkat s nepřeberným množstvím líbivých názvů, ve kterých rozhodně není jednoduché se vyznat. Mějte ale na paměti, že skutečnou bio kvalitu zaručí pouze správné značení nebo certifikát. Poradíme, jak si při nákupu v obchodech i na trzích jednou provždy udělat jasno.

Biopotravina jako produkt ekologického zemědělství

Označení BIO může nést pouze certifikovaná potravina, která splňuje požadavky produkce rostlinných komodit i chovu zvířat kladené na ekologické zemědělství. To je podloženo národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. Nenechte se proto zmást. To, že je něco vypěstované na zahrádce, neznamená, že jde o bio produkt!

Pokud byste se o ekologickém způsobu hospodaření chtěli dozvědět více, navštivte stránky myjsmebio.cz. Evropská komise zároveň vůbec poprvé vyhlásila ceny EU za ekologické zemědělství. Máte-li ve svém okolí eko farmáře nebo eko farmářku, dejte jim vědět! Přihlášky lze zasílat online do 8. června. Více informací o události se dozvíte zde.

Jak se vyznat v označení

Ať už v kamenných obchodech, supermarketech nebo na trzích, bioprodukty jsou vždy viditelně označené. Při nákupu proto hledejte loga biozebry a biolistu, podle nichž bio kvalitu bezpečně poznáte.

Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány použité suroviny.

 

Biopotraviny bez obalu?

V případě nebalených potravin, jako je třeba ovoce nebo zelenina, se neostýchejte zeptat na certifikát, jímž by měl prodávající původ zboží, které deklaruje jako bio, vždy prokázat. Jedině ten vám totiž zaručí, že produkty, na něž si děláte zálusk, pochází skutečně od ekologického hospodáře. Platná osvědčení o certifikaci jsou v tuzemsku vydávána pověřenými organizacemi a značí se stejně jako kód u biozebry, tedy ve formátu CZ-BIO-00x.

 

 

Přísné kontroly

Ministerstvo zemědělství pověřuje vybrané kontrolní organizace, jimiž jsou KEZ, ABCert, Bureau Veritas nebo Biokont, k zajištění dohledu nad dodržováním pravidel týkajících se péče o zvířata a pěstování plodin v režimu ekologického zemědělství. Každý, kdo chce své produkty označovat jako bio, musí nejprve zkontaktovat jednu z těchto organizací a uzavřít s ní smlouvu o kontrole. Organizace pak provede vstupní kontrolu. Pokud je v pořádku, zemědělec může podat žádost o registraci na Ministerstvo zemědělství. Následně absolvuje tzv. přechodné období, které je odlišné pro jednotlivé kultury i druhy zvířat. V jeho průběhu již musí dodržovat pravidla ekologické produkce, jako bio ji však značit zatím nemůže. Teprve po absolvování tohoto přechodného období a splnění všech zákonných požadavků získává zemědělec na svou bio produkci certifikát, a to až na 15 měsíců.

Minimálně jednou ročně pak celý řetězec ekologické produkce – od prvovýroby až po distribuci – prochází speciální kontrolou. Inspektoři provádějí také namátkové kontroly, při nichž odebírají vzorky, aby vyloučili použití nepovolených látek. Kromě účetnictví inspektoři posuzují například ustájení zvířat, kvalitu krmiva, pole nebo skladové prostory. Pokud kontrola neprokáže žádné porušení pravidel, organizace vydá certifikát o původu bioproduktu. Ekologický způsob hospodaření je navíc kontrolován například také Státní veterinární správou nebo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

 

Kupujte BIO. Pro budoucnost!

Chceme-li podpořit lokální ekonomiku, není nám lhostejná příroda a životní prostředí, a navíc myslíme na budoucnost naši i našich dětí, měli bychom na to dbát zejména v uličkách mezi nákupními regály. Správným krokem, jak podpořit ekologické zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu a hospodářská zvířata s maximální ohleduplností, je totiž nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolíme lokálního dodavatele, máme navíc jistotu, že bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes půl světa. Distribuční cesty a dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké. To pomůže nejen přírodě, ale rovněž nám i budoucím generacím.

 

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

 

EVA
JASANOVSKÁ

zakladatelka Bobovibe
Zdroje:

Vydáno: 24.5.2022 | Všechny články autoraMůže se vám také líbit:


 Wishlist